دانلود     

 

                                             متن استاندارد های ایزو

                                     

                   آشنایی با الزامات سیسیتم مدیریت کیفیت

                                      

                                      جزوه آموزشی ممیزی داخلی

                                        

                                         نمونه مستندات سیستمی

                                  

                                  جزوه ابزار های مهندسی کیفیت

 

 مقالات  و ارائه های علمی 

 

                                                                    تولید ناب

                                                                                

                                                                 تولید چابک

 

                                                            مدیریت ریسک

                                                

                                                 تصمین کیفیت نرم افزار

                            

                                 مدل های تصمیم گیری چند معیاره

 

   آموزش   

 

                                                     استاندارد های ایزو

 

                                                 برنامه ریزی استراتژیک

             

              MSP& PRIMAVERA   نرم افزار های برنامه ریزی

                                   

                                   MINITAB     نرم افزار های کیفی

                                        

                                          ابزار های مهندسی کیفیت

 

    دوستان کیفیت پژوهان آریا   

 

                                          صنایع فناوری طراحان بهینه

 

                                            شرکت کوثر سنگ شکن 

 

                                                     شرکت امید بهسازان

             

                                                    دکوراسیون پروت

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت برای شرکت کیفیت پژوهان آریا محفوظ می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی مسائل انسانی

 

 ارایه پیشنهاد حل و بهبود

 

مدیریت منابع انسانی

 

استقرار مرحله ای سیستم مدیریت کیفیت

استخدام

---------------

برنامه نمایشگاه بین المللی

---------------

لینک "مشاور ایزو" در تلگرام

https//telegram.me

/joinchat/CMr-EwAVotE8LvJqgTJW8Q

---------------

اخبار و اطلاعات

 

مرتبط با ایزو

 

ایزو چیست؟

 

مشاور ایزو

 

مشاورایزو چه وظایفی دارد؟

 

مراحل پیاده سازی ایزو کدامند؟

 

مزایای پیاده سازی ایزو چیست؟

 

مشکلات پیاده سازی ایزو چیست؟

 

مدت زمان لازم پیاده سازی ایزو؟

 

کدام ایزو را دریافت نماییم؟

 

تضمین کیفیت چیست؟

 

کنترل کیفیت چیست؟

 

5s اصول خانه داری صنعتی

 

 5S مزایای پیاده سازی سیستم

کاتالوگ کیفیت پژوهان

معرفی کیفیت پژوهان

 

کیفیت پژوهان آریا

 

مشاور ایزو

 

مشاوره و پیاده سازی ایزو

 

iso-مشاور ایزو

وبلاگ های کیفیت پژوهان

 

 

 

کاتالوگ شرکت

 

 

 

کاتالوگ شرکت

متن استاندارد اهای ایزو

 

آمار بازدید کننده

سازمان های مرتبط با ایزو

سازمان ملی استاندارد ایران

 

سازمان استاندارد جهانی

 

IAF انجمن اعتبار بخشی جهانی

 

سازمان ملی استاندارد امریکا

 

سازمان های تایید صلاحیت

 

 

 

 

 

 

فرو درخواست مشاوره

انجام مطالعات سازمانی

برنامه  نمایشگاه بین المللی

   متن استاندارد ایزو  9001  

 

متن استاندارد ایزو 14001

 

متن استاندارد ایزو 22000

 

متن استاندارد ایزو 10002

 

متن استاندارد ایزو 10015

 

متن استاندارد ایزو 13485

 

متن استاندارد ایزو 18001

 

متن استاندارد ایزو 27000

 

متن استاندارد ایزو 50001

 

متن استاندارد ایزو 9004

 

متن استاندارد ایزو 15189

 

متن استاندارد ایزو 27006

 

متن استاندارد ایزو  10006

 

متن استاندارد حلال 12000

 

متن استاندارد ایزو  1720

 

متن استاندارد ایزو  13245

 

متن استاندارد ایزو 18002

 

متن استاندارد ایزو 26000

 

ISIRI 13245متن استاندارد

 

ISIRI 13245 متن استاندارد

 

ISIRI 4557 متن استاندارد

 

GMP  متن استاندارد

 

ایزو چیست؟

 

مشاور ایزو

 

مشاورایزو چه وظایفی دارد؟

 

مراحل پیاده سازی ایزو کدامند؟

 

مزایای پیاده سازی ایزو چیست؟

 

مشکلات پیاده سازی ایزو چیست؟

 

مدت زمان لازم پیاده سازی ایزو؟

 

کدام ایزو را دریافت نماییم؟

 

تفاوت تضمین با کنترل کیفیت

 

صدور گواهینامه های ایزو

 

5s اصول خانه داری صنعتی

 

 5S مزایای پیاده سازی سیستم

بازدید کننده محترم خوش آمدید

                                                   

مشاور ایزو کیفیت پژوهان                

             

         مشاور ایزو، شرکت کیفیت پژوهان آریا به عنوان یکی از شرکت های فعال و پیشرو به عنوان مشاور ایزو آماده است تا به

 

          صورت کاملآ علمی و به روز و با تکنیک های نوین به شما مشتریان گرامی درحوزه های مختلف تولیدی-صنعتی، خدماتی

 

          کمک نماید تا ضمن دریافت گواهینامه بین المللی ایزو، بتوانید در سازمان مطبوع خود حداکثر بهره وری را از منابع فعلی و

 

          موجود (مالی، زیرساخت، نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات تولید، مواد اولیه و)حاصل نموده و با تعیین اهداف کلان و ترسیم

 

          نقشه استراتژیک، رسیدن به افق و چشم انداز تعیین شده را عملی نماید ادامه

 

          شرح خدمات مشاوره پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو:

          

          سيستم مديريت يكپارچه IMS        

          سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

          سيستم مديريت كيفيت   ISO 9001:2015

          سيستم مديريت زيست محيطي  ISO 14001: 2004

          سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلی  OHSAS 18001:2007

          سيستم مديريت ايمني، بهداشت شغلي و محيط زيست  HSE-MS

          سيستم مديريت كيفيت در صنايع خودرو سازي2009 : ISO/TS 16949 

          سيستم مديريت ايمني در صنايع غذايي    ISO 22000:2005&  HACCP

          سيستم مديريت كيفيت بر اساس الزامات شرکت‌های ساپكو و سازه گستر

          سيستم مديريت كيفيت در صنايع نفت،گاز و پتروشيمي ISO/TS 29001

          سيستم سنجش رضايتمندي/مديريت شكايات مشتريان  ISO10002

          سيستم تاييد صلاحيت آزمایشگاه‌ كاليبراسيون  ISO  17025:2005

          سيستم مديريت كيفيت در صنايع تجهيزات پزشكي   ISO13485

          سيستم مديريت موثر فرآيند بهینه آموزش   ISO10015

          سيستم مديريت امنيت اطلاعات2005 : ISO 27001

          سيستم مديريت  بهینه انرژی   ISO 50001

 

                                                                                                                                                          ممیزی داخلی

 

                                                        فرایندی است که طی آن کلیه فرایند های سازمان توسط تیمی متخصص و

                                             آشنا به ساختار سازمانی، فرایند ها و محصولات طی یک برنامه ریزی قبلی

                                              اقدام به ارزیابی و ممیزی فعالیت ها، عملیات ها، و کل چرخه محصولات به

                                              صورت رندم چک یعنی انتخاب یک یا چند نمونه می نمایند و شواهد ممیزیها 

                                              شامل مصاحبه ها، سوابق مستندات، و نمونه ها، مشاهده و......است که 

                                             در جلسه اختتامیه مبنای قضاوت تیم ممیزی قرار گرفته که نتیجه آن به سه 

                                                                                                               وجه و به شرح زیر است

 

                                                                     توصیه سازمان به دریافت گواهینامه بدون هرگونه مغایرت

                                                                    توصیه سازمان به دریافت گواهینامه با چند مغایرت کوچک

                                                        عدم توصیه سازمان به دریافت گواهینامه به دلیل وجود مغایرت بزرگ